17. jún 2017
Tatran Handball Aréna - Prešov

Modlitba

Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.

Chvály

Spoločne chváľme Boha piesňami.

Program

Silný evanjelizačný program a svedectvá tých, ktorým Boh zmenil život.

A tak teda už nie ste cudzinci a prišelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny...

Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi; v ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.

Pozývame Vás na Oheň 2017

Katolícke spoločenstvo MaranaTha Vás s veľkou radosťou pozýva na Evanjelizačný seminár Oheň. Po minuloročnom reštarte Ohňa Vám znova chceme ponúknuť deň plný modlitby chvál, svedectiev a povzbudení, no najmä radosti a pokoja v Božej prítomnosti.

Oheň je priestorom, kde sa mnohí stretávajú so živým Bohom, zakúšajú Jeho dobrotu a ich život sa mení. Medzi takýchto ľudí patrí aj známy slovenský evanjelizátor Peter Lipták. Jeho svedectvo si môžete prečítať tu.

Témou tohtoročného Ohňa je „V Božej rodine“ . Veríme, že Boh každého z nás pozýva, aby sme boli členmi jednej rodiny, Jeho rodiny, kde môžeme zakúšať prijatie, lásku, radosť a povzbudenie. Je to rodina v ktorej je každý vítaný, v ktorej môže každý nájsť svoje miesto a byť jej aktívnym, jedinečným a nenahraditeľným členom. Máme nádej, že tento spoločne strávený čas bude pre každého impulzom aj po návrate domov sa zapojiť s novým nasadením do života spoločenstva, Cirkvi. Prednášajúcimi budú Tom Edwards, laický misionár z USA, Renewal Ministries a otec Ján Buc, katolícky kňaz. Hudobne nás bude sprevádzať spoločenstvo MaranaTha a Lamačské chvály.

Hostia

Tom Edwards

Ján Buc

Lamačské Chvály

Miesto, čas a program

Chceme privítať každého, preto je vstup do haly voľný. Stravu si zabezpečte sami, no v hale bude aj bufet, v ktorom si čo to môžete zakúpiť. Nemajte obavy prísť aj s celými rodinkami, bude k dispozícii detský kútik so šikovnými a kreatívnymi animátormi.

Program sa pripravuje...

  • 9:00 - Začiatok
  • Chvály
  • Téma: Tom Edwards
  • Modlitba príhovoru
  • Prestávka na obed
  • Evanjelizačný program
  • Téma: Ján Buc
  • Modlitba
  • 16:30 - Svätá omša

Program sa pripravuje...

Tatran Handball Aréna - Prešov

Jána Pavla II 4145/2 (bývala Mestská Hala), Prešov

17. jún 2017
9:00 - 18:00

Informácia pre predajcov

Tento rok nie je umožnený predaj vo vestibule ani v iných priestoroch haly - tento priestor je vyčlenený pre propagáciu spoločenstiev.

Informácia pre spoločenstvá

Ak ste spoločenstvo, ktoré by chcelo mať priestor vo vestibule haly, môžete sa nahlásiť u Heleny Slivkovej - helena.slivkova@gmail.com


Ďakujeme sponzorom, podporovateľom a partnerom

Ak chcete podporiť Oheň, kontaktujte nás prosím: 0948 459 939

Chceš nám pomôcť?

Oheň je veľká akcia a potrebujeme pomoc mnohých dobrovoľníkov. Ak cítiš volanie do služby, budeme radi ak sa nám ozveš.

Uvítacia služba

Kontaktuj: Peter Štefaňak - p.stefanak1111@gmail.com

Usporiadateľská služba

Kontaktuj: Peter Maník - peter.manik@pobox.sk

Modlitbová služba

Kontaktuj: Jana Miháľová - janamihalova@gmail.com

Chcem pomôcť ale neviem ako

Kontaktuj: info@maranathapo.sk

História Ohňa

Evanjelizačný seminár Oheň je už hlboko zapísaný do histórie Prešova, ale aj celého Slovenska, predovšetkým v rokoch 1995 až 2009.

Všetko sa to začalo "Misiou nádeje" v roku 1995, keď Hnutie Svetlo-Život spolu s ďalšími spoločenstvami na Slovensku, pozvali tím z Renewal Ministries, z USA, katolícku organizáciu zameranú na evanjelizáciu a obnovu, aby viedli evanjelizačný program FIRE v troch slovenských mestách: v Prešove, vo Zvolene a v Bratislave. Slovo FIRE je skratkou zo slov Faith - viera, Intercession - príhovor, Repentance - pokánie a Evangelization - evanjelizácia.

V Prešove sa Misia nádeje stretla s veľkým ohlasom. Všimli sme si, že tu máme asi najlepšie podmienky z celého Slovenska, nielen čo sa týka haly, ale aj podpory autorít Cirkvi. Zároveň sa blížil jubilejný rok 2000 a pápež J. Pavol II vyhlásil trojročnú prípravu na toto jubileum. Ako odpoveď na jeho výzvu sme túžili počas tejto trojročnej prípravy osloviť čo najviac ľudí, preto ako prešovské spoločenstvo Hnutia Svetlo-Život, vedené sestrou Helenou Torkošovou, sme pokračovali v spolupráci s Renewal Ministries a rozbehla sa "šnúra" evanjelizačných seminárov v prešovskej mestskej hale, tentokrát už pod názvom Oheň. Za tím Renewal Ministries vzal zodpovednosť Tom Edwards, katolícky laický evanjelizátor, ktorý ako hosť prichádzal každoročne s tímom dobrovoľníkov. V organizácií boli zapojení Hnutie Svetlo-Život, spoločenstvo Marana Tha, sestry františkánky a spoločenstvo Rieka života. To všetko s požehnaním otca arcibiskupa.

Prvé tri ročníky Evanjelizačného seminára Oheň sa niesli presne v tých témach, ako ich prežívala Cirkev - rok 1997 Ježiš Kristus, rok 1998 Duch Svätý, rok 1999 Boh Otec. Pokračovali sme v Jubilejnom roku 2000, ale aj v ďalších rokoch, kým to bolo možné.

Oheň sa konal väčšinou druhý októbrový týždeň, predchádzalo mu vždy stretnutie animátorov z celého Slovenska . V piatok popoludní sa rozišli po celom Prešove na evanjelizačné výjazdy na námestie, do nemocnice, väznice, charity, škôl a na internáty, aby sa ešte viac ľudí dozvedelo o Ohni a aby sa s Božou láskou stretli aj tí, čo na Oheň nemôžu prísť. V tom istom čase sa v mestskej hale vystriedali účastníci – vždy prišlo 70 až 100 kňazov a rehoľných sestier, ktorí takisto mali možnosť načerpať. V sobotu ráno prichádzali do mestskej haly ľudia z celého Slovenska. Parkovisko ráno zapĺňali autobusy a atmosféra v hale bola z roka na rok intenzívnejšia. Program bol vždy podobný: chvály, ohlasovanie, modlitby, svedectvá, svätá omša. Boli sme svedkami mnohých obrátení, uzdravení, oslobodení a povzbudení. Dodnes sa stretávame so svedectvami ľudí, ktorým sa na týchto seminároch zmenil život, lebo sa stretli so živým Bohom, ich srdce sa rozhorelo ohňom Ducha Svätého a odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi.

Neváhajte nás kontaktovať

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov.