Oheň 2023 sobota

Oheň 2023 nedeľa

Katolícke spoločenstvo MaranaTha Vás s veľkou radosťou pozýva na konferenciu OHEŇ 2023, ktorá sa uskutoční 14. a 15. októbra v M Aréne.

Tento rok prijal pozvanie vzácny hosť Ulf Ekman (Švédsko), bývalý pastor, ktorý neskôr konvertoval na katolícku vieru. Ide o zakladateľa charizmatickej cirkvi Livets Ord („Slovo života“) a teologickej školy Livets Ord University v Uppsale, ktorá dodnes vyvíja veľmi plodnú misionársku činnosť najmä v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a disponuje spoločenstvami aj na Slovensku.

Konferencia OHEŇ sa uskutoční v M Aréne, rovnako ako minulý rok bude 2dňová. Z kapacitných dôvodov Vás preto prosíme aby ste vyplnili našu informatívnu registráciu. Veríme, že každý si nájde miesto. Program bude oba dni podobný, ale nijako nebránime sa prihlásiť na oba dni. Registrovať môžete aj viac ľudí naraz - registrácia je informatívna pre nás, aby sme mali prehľad o naplnení M Arény.

Modlitbu chvál povedie hudobná služba spoločenstva Marana Tha.
Aj tento rok bude k dispozícii teplý obed a iné občerstvenie, aby ste mohli nerušene tráviť čas s priateľmi v areáli M Arény.Veľmi sa na vás tešíme :)

Prosíme, neparkovať pri M Aréne.

Modlitba

Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.

Chvály

Spoločne chváľme Boha piesňami.

Program

Silný evanjelizačný program a svedectvá tých, ktorým Boh zmenil život.

Hostia

Ulf Ekman (Švédsko)

Hudobná služba a členovia spoločenstva Marana Tha

Miesto, čas a program

Chceme privítať každého, preto je vstup ZADARMO. Stravu si zabezpečte sami, no v exterieroch M Arény bude možnosť zakúpenia si teplej alebo suchej stravy.
Z kapacitných dôvodov vás prosíme, aby ste vyplnili registráciu.

Program

Sobota - 14. októbra

 • 08:30 Modlitba sv. ruženca
 • 09:00 Úvod - modlitba chvál
 • 09:50 Svedectvo
 • 10:00 Prednáška
 • 11:00 Modlitba príhovoru
 • 12:00 Obednajsie prestávka
 • 13:30 Svedectvo
 • 13:45 Inscenácia
 • 14:15 Gauč - moderované svedectvá
 • 15:00 Prednáška a modlitby
 • 17:00 Sv. omša, celebruje dp. Dronzek
 • 18:00 Záver

Nedeľa - 15. októbra

 • 08:30 Modlitba sv. ruženca
 • 09:00 Úvod - modlitba chvál
 • 09:50 Svedectvo
 • 10:00 Prednáška
 • 11:00 Modlitba
 • 12:00 Obednajšia prestávka
 • 13:30 Svedectvo
 • 13:45 Inscenácia
 • 14:15 Gauč - moderované svedectvá
 • 15:00 Prednáška a modlitby
 • 16:00 Sv. omša, celebruje J.E. Mons. Bernard Bober
 • 17:30 Záver

M Aréna

Švábska 22/A Prešov

Prosíme, neparkovať pri M Aréne ani pri obytných domoch - prosíme využite verejné parkoviská alebo MHD.

14. & 15. október

Ďakujeme sponzorom, podporovateľom a partnerom

Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju a poslancom PSK za ich podporu.

Ďakujeme mediálnemu partnerovi

Podporiť Oheň tento rok môžete aj Vy, ďakujeme Vám!

4024300321 / 7500 (ČSOB)

IBAN: SK07 7500 0000 0040 2430 0321

Registrácia

Registrácia je povinná z kapacitných dôvodov. Účasť je bezplatná.

Je nám ľúto ale kapacita M Arény na sobotu aj nedeľu je už obsadená.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Záznam z konferencie Oheň 2022

História Ohňa

Evanjelizačný seminár Oheň je už hlboko zapísaný do histórie Prešova, ale aj celého Slovenska, predovšetkým v rokoch 1995 až 2009.

Všetko sa to začalo "Misiou nádeje" v roku 1995, keď Hnutie Svetlo-Život spolu s ďalšími spoločenstvami na Slovensku, pozvali tím z Renewal Ministries, z USA, katolícku organizáciu zameranú na evanjelizáciu a obnovu, aby viedli evanjelizačný program FIRE v troch slovenských mestách: v Prešove, vo Zvolene a v Bratislave. Slovo FIRE je skratkou zo slov Faith - viera, Intercession - príhovor, Repentance - pokánie a Evangelization - evanjelizácia.

V Prešove sa Misia nádeje stretla s veľkým ohlasom. Všimli sme si, že tu máme asi najlepšie podmienky z celého Slovenska, nielen čo sa týka haly, ale aj podpory autorít Cirkvi. Zároveň sa blížil jubilejný rok 2000 a pápež J. Pavol II vyhlásil trojročnú prípravu na toto jubileum. Ako odpoveď na jeho výzvu sme túžili počas tejto trojročnej prípravy osloviť čo najviac ľudí, preto ako prešovské spoločenstvo Hnutia Svetlo-Život, vedené sestrou Helenou Torkošovou, sme pokračovali v spolupráci s Renewal Ministries a rozbehla sa "šnúra" evanjelizačných seminárov v prešovskej mestskej hale, tentokrát už pod názvom Oheň. Za tím Renewal Ministries vzal zodpovednosť Tom Edwards, katolícky laický evanjelizátor, ktorý ako hosť prichádzal každoročne s tímom dobrovoľníkov. V organizácií boli zapojení Hnutie Svetlo-Život, spoločenstvo Marana Tha, sestry františkánky a spoločenstvo Rieka života. To všetko s požehnaním otca arcibiskupa.

Prvé tri ročníky Evanjelizačného seminára Oheň sa niesli presne v tých témach, ako ich prežívala Cirkev - rok 1997 Ježiš Kristus, rok 1998 Duch Svätý, rok 1999 Boh Otec. Pokračovali sme v Jubilejnom roku 2000, ale aj v ďalších rokoch, kým to bolo možné.

Oheň sa konal väčšinou druhý októbrový týždeň, predchádzalo mu vždy stretnutie animátorov z celého Slovenska . V piatok popoludní sa rozišli po celom Prešove na evanjelizačné výjazdy na námestie, do nemocnice, väznice, charity, škôl a na internáty, aby sa ešte viac ľudí dozvedelo o Ohni a aby sa s Božou láskou stretli aj tí, čo na Oheň nemôžu prísť. V tom istom čase sa v mestskej hale vystriedali účastníci – vždy prišlo 70 až 100 kňazov a rehoľných sestier, ktorí takisto mali možnosť načerpať. V sobotu ráno prichádzali do mestskej haly ľudia z celého Slovenska. Parkovisko ráno zapĺňali autobusy a atmosféra v hale bola z roka na rok intenzívnejšia. Program bol vždy podobný: chvály, ohlasovanie, modlitby, svedectvá, svätá omša. Boli sme svedkami mnohých obrátení, uzdravení, oslobodení a povzbudení. Dodnes sa stretávame so svedectvami ľudí, ktorým sa na týchto seminároch zmenil život, lebo sa stretli so živým Bohom, ich srdce sa rozhorelo ohňom Ducha Svätého a odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi.

Neváhajte nás kontaktovať

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov.